Nhà Hát Giao Hưởng! Còn gì nữa để khiêu khích nỗi thống khổ người dân Thủ Thiêm?

Việc 100% đại biểu giơ tay ủng hộ dự án là hình ảnh biểu tượng nhất cho cái bản chất ”bù nhìn” của cái gọi là Hội đồng nhân dân, là hình ảnh phản cảm nhất trước nỗi đau của người dân Thủ Thiêm suốt 20 năm qua.

Xin bạn xem tiếp bài Nhà Hát Giao Hưởng! Còn gì nữa để khiêu khích nỗi thống khổ người dân Thủ Thiêm? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)