Nhà thờ Đức Bà Paris: Pháp kêu gọi ý tưởng thiết kế mới cho ngọn tháp giữa

Pháp sẽ mời các kiến trúc sư trên toàn thế giới đưa ý tưởng thiết kế để xây lại ngọn tháp nhọn của Nhà thờ Đức Bà.

(Visited 1 times, 1 visits today)