Nhà Trắng: Trump ‘sẽ không tham gia điều trần luận tội’

Tổng thống sẽ không thể “tham gia một cách công bằng” tại phiên điều trần hôm thứ Tư, Nhà Trắng nói.

(Visited 1 times, 1 visits today)