Nhạc: Trả lại cho ngư dân

Nhạc: Trả lại cho ngư dân

Nhạc: Trả lại cho dân – tác giả Duy Quốc Nam – Phiên bản 2 liên quan đến thảm họa cá chết ở Miền Trung.
Bạn sống ở Việt Nam và không còn dám ăn cá, tôm, mực biển?
Mời cùng nghe và cùng nhức nhối!

Nguồn clip: FB JB Nguyễn Hữu Vinh

#chantroimoimedia #tralaichodan #‎DeadFish‬ #‎toichonca‬ #‎IChooseFish‬ #‎FormosaVietnam‬ #‎cachetFormosa‬ #vungang #baovemoitruong

(Visited 6 times, 1 visits today)