“Nhân Tâm” rác rưởi

Fb. Nguyễn Việt Nam|

Nhìn hành động dọn rác của anh Nhân và chị Tâm làm tôi rơm rớm nước mắt. Nhưng nước mắt ở đây là nước mắt xót thương cho những kẻ tầm phào, xảo trá. Và cũng xót thương cho bà con Thủ Thiêm phải chịu cái cảnh làm trò câu giờ, lèo lái của lãnh đạo. Thiếu gì ngày dọn rác, hôm nào chẳng có rác.

Xin bạn xem tiếp bài “Nhân Tâm” rác rưởi tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 7 times, 1 visits today)