Nhập cư Mỹ

Mỹ là đất nước của người nhập cư. Trong hơn một thế kỷ, Mỹ là lựa chọn hàng đầu đối với những người muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mỗi năm, khoảng 1 triệu người nộp đơn để được sang Mỹ sinh sống. Chỉ phân nửa được chấp nhận. Nhưng được chấp nhận định cư mới chỉ là khởi đầu của chặng đường chuyển tiếp thành công sang một cuộc sống mới. Chương trình này nói về cơ hội và thách thức đối với những người sang Mỹ định cư, mời quý vị theo dõi.

(Visited 7 times, 1 visits today)