Nhật Bản 'quan trọng nhất' với Việt Nam ở châu Á?

Nhật Bản có vai trò quan trọng đối với Việt Nam ở châu Á, nhà bình luận Đỗ Thông Minh từ Tokyo đánh giá.

(Visited 1 times, 1 visits today)