Nhật: Động đất, khuyến cáo sóng thần gần Fukushima

Trận động đất 7,4 độ Richter xảy ra ngoài khơi đông bắc Nhật gần Fukushima và có khuyến cáo sóng thần.

(Visited 1 times, 1 visits today)