Nhật Hoàng Akihito thoái vị, kết thúc 30 năm trị vì

Nhật Hoàng Akihito thoái vị vì tuổi cao và sức khỏe giảm sút. Ông là nhà vua đầu tiên tự nguyện thoái vị trong hơn 200 năm qua ở Nhật.

(Visited 1 times, 1 visits today)