Nhiều người “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn sống đàng hoàng và tử tế!

Bạn đang xem bài Nhiều người “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn sống đàng hoàng và tử tế! có nguồn chính từ
Chân Trời Mới Media

Ngày 30-10, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW. về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng :1/ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống!; 2/Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ!

Riêng ý thứ nhứt, nghị quyết TW4 đã cột chặt đạo đức và lối sống vào tư tưởng chính trị, có nghĩa là chính trị dẫn dắt đạo đức và lối sống. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị sẽ kéo theo suy thoái cả về đạo đức lẫn lối sống !

Trên bàn  hội nghị, lý luận là như vậy, nhưng thực tiễn ngoài xã hội diễn ra không hẳn là như vậy !

Có không ít quan chức ĐCS từ cấp trung ương đến tận xã phường, từng bị phanh phui trên báo đài, bê tha về đạo đức, sa đọa về lối sống, nhưng không hề nghe nói những người này có những biểu hiện  suy thoái gì về chính trị tư tưởng !!?

Có nghĩa là trước khi phạm pháp hình sự, những quan chức ĐCS này, chắc còn huênh hoang, hô hào mọi người hoc tập theo tấm gương đạo đức…, hoặc ” xùi bọt mép” ca ngợi Mac lenine, dụm đầu với nhau tâng bốc lẫn nhau con đường đi lên CNXH! Ai phản biện ngược lại thì nó chup ngay cho cái mũ “thế lực thù địch”!

Trái ngược hẳn với bọn người trên đây khoác bộ áo ” kiên định lập trường ” để trèo cao ăn chia lợi ích, thực trạng xã hội trong những năm gần đây, dã từng ghi nhận có hàng ngàn hàng chục ngàn đảng viên, quần chúng, nhân sĩ trí thức dã mạnh dạn ký tên Kiến nghị 72, Thư ngỏ 61, yêu cầu chấm dứt Chủ Nghĩa Xã Hội… Một số đảng viên trả thẻ đảng, tự tuyên bố rút lui ra khỏi ĐCS …. !  Đa phần là các bậc Cách Mạng Lão Thành, trên 50 tuổi Đảng !

Đành rằng về tư tưởng chính trị của các cụ, đúng là có ” suy thoái ” đấy, nhưng đạo đức của các cụ vẫn rất trong sáng, lối sống của các cụ vẫn rất đàng hoàng, tử tế !

Các cụ vẫn trong sáng, đàng hoàng, tử tế hơn lúc nào hết, được quần chúng dân dân cả nước hết lòng kính trọng và mến mộ !

Nghị Quyết TW4 nghĩ sao về các bậc cao niên ” khí phách ” này?

Các cụm từ ” ngăn chặn “, ” đẩy lùi ” sự suy thoái về tư tưởng chính trị… được ghi nhận trong các nghị quyết của Đảng từ hơn chục năm nay, từ NQ xây dựng Đảng khóa 10, đến NQ4/ khóa 11, đến lần này là NQ4/ khóa 12, vẫn lập lại đẩy lúi với ngăn chặn ! “Đẩy” bao nhiêu lần rồi nhưng sự suy thoái ấy có “lùi” được chút nào đâu ? Trước kia tham nhũng thất thoát chỉ mới vài trăm tỷ, sau lên tới vài ngàn tỷ, còn bây giờ, sau nhiều nghị quyết ngăn chặn với đẩy lùi, tham nhung thất thoát nay đã lên đến cả chục ngàn tỷ !

Ngày hôm nay, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống như một cỗ xe tuột dốc lao nhanh xuống vực thẳm mà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đang lèo lái, khiến ông phải thốt lên lời cảnh báo tuyệt vọng:

Những hạn chế, khuyết điểm từ trước đến nay đã làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.” ( trích NQ4/12 )

Bạn đang xem bài Nhiều người “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn sống đàng hoàng và tử tế! đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)