Nhìn lại khủng hoảng ngoại giao Nam Hàn-Đức vì ‘bắt cóc’

Nhìn lại diễn biến và kết cục vụ các công dân Nam Hàn bị ‘bắt cóc’ ở Đức năm 1967 gây khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước.

(Visited 1 times, 1 visits today)