Nhổ hoa độc

Fb. Đỗ Ngà

Một rừng hoa anh túc, lâu lâu người chủ vườn hoa nhổ một cây phơi nắng, tức thì thiên hạ nhao nhao lên mừng rỡ vì người chủ vườn ấy đã “thực tâm” xoá sổ loài hoa độc. Nhưng khổ nỗi, đợi đến bao giờ vườn hoa độc này bị xoá? Không bao giờ, những việc làm ấy chỉ là trò mua lấy vài tiếng reo hò của những kẻ kỳ vọng, còn sau đó thì mọi thứ đâu vào đấy.

Xin bạn xem tiếp bài Nhổ hoa độc tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 2 times, 1 visits today)