Những đứa con rất ngoan của Bố Tàu

Ngo Du Trung FB

Thằng Tàu Hoàng Khôn Minh đến Sài Gòn thì đứa con ngoan của nó, Nguyễn Thiện Nhân, sợ vãi đái ra quần, sai lâu la lấy cây che bản đồ VN treo ở khách sạn Rex, và tắt đèn để bố nó không thấy cái bản đồ có hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN.

Chúng nó, Trọng, Quang, Phúc, Ngân, Nhân…, sợ bố chúng nó đến như thế thì chắc chúng nó còn dâng cả vợ và con gái đến phục vụ cho bọn quan Tàu!

Xin bạn xem tiếp bài Những đứa con rất ngoan của Bố Tàu tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)