Những kẻ đốn mạt

Chẳng một kẻ nào trong số chúng còn tin vào thứ lý tưởng chủ nghĩa mà chúng tung hô, nhưng mô hình quyền lực tồi bại này được duy trì ngày nào, chừng đó sự nghiệp “ăn không chừa một thứ gì của dân” được kéo dài ngày đó. Đó là lý do mà Đảng vẫn quang vinh 4 lần và dân tộc Việt thì ngập chìm trong nghèo đói, nhược tiểu và nô dịch.

Xin bạn xem tiếp bài Những kẻ đốn mạt tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)