Những kẻ đốt đền

Tân Phong – Việt Tân

Từ Herostratus đến những bạo chúa Đỏ

Herostratus – kẻ đã đốt ngôi đền Artemis, ngôi đền thiêng ở Ephesus, nơi lưu giữ những kiệt tác nghệ thuật lớn nhất của Hy Lạp cổ đại vào năm 356 trước CN – đã đạt được mục đích của mình khi lưu danh sử sách là kẻ đã hủy hoại những giá trị văn hóa, tinh thần vô giá của loài người và của dân tộc Hy Lạp.

Xin bạn xem tiếp bài Những kẻ đốt đền tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 6 times, 1 visits today)