Những kẻ không nhà (2/2)

Vùng Little Saigon lúc gần đây có rất nhiều người homeless xuất hiện ở đầu đường, nơi đèn xanh đèn đỏ để xin sự bố thí của khách qua đường. Họ là những người đáng thương hay đáng chê trách? Thái độ của chúng ta đối với họ như thế nào? Giúp đỡ, lên án hay không quan tâm đến họ?

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 9 times, 1 visits today)