Những mâu thuẫn của Trung Quốc

Mặc cho tất cả những lời tự ca ngợi trong báo cáo chính trị trước Đại hội lần XIX của Chủ tịch Tập Cận Bình, có đầy đủ lý do để tin rằng nền kinh tế Trung Quốc chỉ mới bước vào giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi cơ cấu kéo dài. Để đạt được mục tiêu, Trung Quốc sẽ phải giải quyết ba mâu thuẫn.

Các Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, năm năm một lần, là sự kiện hiếm hoi mà nghi lễ và giáo điều kết hợp với tổng kết quá khứ và chiến lược cho tương lai xảy ra cùng một lúc.

Xin bạn xem tiếp bài Những mâu thuẫn của Trung Quốc tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)