Những người đi ném sao biển

Thế rồi một lúc sau, ông già cũng cúi xuống nhặt những con sao biển ném xuống nước cùng chàng trai. Một người khách du lịch nữa trên bờ cũng nhìn thấy, và rồi cũng bước xuống bờ cát đi ném sao biển… Chẳng bao lâu sau có hàng vạn con sao biển được về nhà!

Xin bạn xem tiếp bài Những người đi ném sao biển tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 9 times, 1 visits today)