Những ‘nông dân robot’ nhỏ bé làm việc trên cánh đồng ở Anh Quốc

Các nông trại trong tương lai sẽ có những đội robot nhỏ gọn thay vì những máy móc to lớn như hiện nay theo một công ty start up của Anh Quốc. Những con robot thông minh sẽ giúp các nông dân phân tích chính xác các số liệu, thuộc tính của cây trồng từ đó có thể sử dụng ít phân bón hơn, ít thuốc trừ sâu hơn đồng thời tăng năng suất, và lợi nhuận.

Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)