Những thành trì chống Mỹ: từ chết đến bị thương

Cần nhấn mạnh, bài viết ra đời không phải nhằm ‘ca tụng Mỹ’, mà chỉ cho thấy rằng, điều quan trọng trong quản trị một quốc giá chính là đáp ứng lợi quyền nhân dân, là biết nhân dân đang nghĩ, muốn và thậm chí là cần gì.

Xin bạn xem tiếp bài Những thành trì chống Mỹ: từ chết đến bị thương tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)