Những tử huyệt của ông Tổng

1– Tôn Vua – phò Chúa, là một trong những truyền thống lâu đời nhất của đất nước Trung hoa. Từ quan – tới dân; từ nhỏ – tới lớn, ai cũng được nhồi sọ một cách bài bản và tinh vi. Để cuối cùng, nó ngấm vào máu một cách tự nhiên và ai […]

Bài Những tử huyệt của ông Tổng đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 9 times, 1 visits today)