Nikkei Asian Review: Các công ty Trung Quốc chạy sang Việt Nam giữa thương chiến

Các công ty Trung Quốc đang nối gót với các công ty nước ngoài rời khỏi Trung Quốc để tìm các cơ sở sản xuất thay thế nhằm tránh tác động của cuộc chiến tranh thương mại kéo dài với Mỹ, và theo Nikkei Asian Review, nước Việt Nam ở kế cận là đích đến lý tưởng đối với  các công ty này

(Visited 1 times, 1 visits today)