Nổ lớn tại Formosa ngay sau 24 giờ vận hành thử

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ tối 30/5, khiến khói bốc cao ở bên trong khu công nghiệp.

(Visited 1 times, 1 visits today)