Nobel 2016 và Cách Mạng Khoa Học (1)

Nobel 2016 và Cách Mạng Khoa Học (1)

Chương trình "Giờ Giải Ảo" với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, mỗi Thứ Bảy hàng tuần.
Thực hiện: Đinh Quang Anh Thái
Đề tài kỳ này: Nobel 2016 và Cách Mạng Khoa Học (1&2)
Từ Các Giải Nobel Khoa Học năm 2016 đến cuộc Cách Mạng Khoa Học Kỹ Thuật đang phát triển trước mắt chúng ta. Những yếu tố khiến một quốc gia có thể dẫn đầu về một bộ môn khoa học kỹ thuật? Một cuộc cách mạng khoa học có thể đảo lộn trật tự cũ vì tìm ra chân lý mới. Nhưng khi trật tự bị đảo lộn, người ta có thể oán than sự tiến bộ và đòi trở về trật tự cũ… Có những gì cần giải ảo ở đây?

Người Việt TV (c) 2016 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 4 times, 1 visits today)