Nobel Hòa bình cho nhà hoạt động chống bạo lực tình dục

Giải Nobel Hoà bình 2018 được trao cho hai nhà vận động chống hiếp dâm ở vùng chiến sự, Nadia Murad và Denis Mukwege.

(Visited 1 times, 1 visits today)