Nữ doanh nhân Việt dự Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nhân Toàn cầu

Các nữ doanh Việt được kỳ vọng tạo ra những ‘hàng hoá và dịch vụ mới có thể thay đổi xã hội’.

(Visited 1 times, 1 visits today)