Nữ nghị sĩ Mỹ gốc Việt đầu tiên hứa thúc đẩy bình đẳng

Nữ dân biểu Mỹ gốc Việt đầu tiên Ngoc Dung Stephanie Murphy hứa sẽ thúc đẩy sự đa dạng, bình đẳng và cơ hội cho tất cả mọi người.

(Visited 1 times, 1 visits today)