Nước Nga: 25 năm thăng trầm

Nhiều người Nga vui mừng vì Liên Xô sụp đổ nay cảm thấy không phải mọi thứ ở Liên Xô đều tồi tệ.

(Visited 8 times, 1 visits today)