Nước ngoài cũng có quân đội “tác chiến trên mạng”, nhưng…

Nam Quỳnh – Luật Khoa tạp chí |

Chuyện 10.000 chiến binh mạng bỗng nhiên “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 hôm 25/12 vừa rồi đã trở thành câu chuyện gây chú ý nhất trên các trang mạng xã hội Việt Nam mấy ngày qua.

Hóa ra là, quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước, Hiếu với dân”, đang dùng tiền thuế dân đóng để nuôi 10.000 người trong một lực lượng có tên là “Lực lượng 47”, vốn có nhiệm vụ “đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng”.

Xin bạn xem tiếp bài Nước ngoài cũng có quân đội “tác chiến trên mạng”, nhưng… tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)