Nước Úc giữa Ngã Ba Đường (1/4)

Nước Úc là xứ sở có Lịch sử là Âu Châu, tương lai là Châu Á! Người Việt mình gọi Úc là Miệt Dưới, để dịch chữ “Down Under”. Một cường quốc như Úc mà tự nhận mình là “Down Under”, quá khiêm tốn chăng, hay sự thật là như thế?

Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 2 times, 1 visits today)