Nước Việt Nam chúng ta sống đang như thế nào?

Có thể chính quyền đạt thắng lợi nhỏ khi đè bẹp được một cá nhân như tôi, đánh được một người như chị Trang hay bỏ tù một bà mẹ hai con như chị Nga, hay phá tan một tổ chức như Hội Anh em Dân chủ, nhưng chính quyền nên biết, họ đã thua lâu dài kể từ khi họ chà đạp lên những giá trị tiến bộ. Tôi tin đa phần người dân Việt Nam bây giờ hiểu rõ về chính quyền và xã hội họ đang sống.

Xin bạn xem tiếp bài Nước Việt Nam chúng ta sống đang như thế nào? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)