Ô nhiễm ở Việt Nam do ‘sản xuất thiếu kiểm soát’

Tình trạng ô nhiễm ở Việt Nam là do các quy định về môi trường quá lỏng lẻo khiến các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp dựa vào đó để lách luật, một nhà nghiên cứu về môi trường ở Mỹ nhận định với VOA và đề xuất Việt Nam ‘nên cân bằng giữa kinh tế và môi trường’.

(Visited 1 times, 1 visits today)