Ở nơi ấy có một sinh viên yêu nước

Người ta thiếu cái gì thì tìm kiếm cái đó, cũng có thể người ta đang tìm kiếm cái mà đang nắm giữ trong tay. Điều đó bàng bạc giống như chuyện sinh viên Việt Nam thể hiện lòng yêu nước của mình qua những hành động cụ thể mà chúng ta đang tìm kiếm. Ở Việt Nam sinh viên có yêu nước không? Chắn chắn là có, và có nhiều không ? chắn chắn đại đa số chứ chưa nói đến là tất cả.

Xin bạn xem tiếp bài Ở nơi ấy có một sinh viên yêu nước tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)