Ôi! Cái gọi là ” công nghệ giáo dục”

Fb. Đỗ Ngà|

Phải nói cách học theo Công Nghệ Giáo Dục có 2 cái sai. Cái sai nào cũng nguy hiểm. Phá nát, nhuộm bẩn bộ não trẻ thơ theo ý đồ của một tập đoàn chính trị đầy gian manh bất chấp tương lai dân tộc.

Thứ nhất nói về phân tích ngữ âm gì đấy trong ngôn ngữ học, các ông phải vào đại học mới học và nghiên cứu bản chất của nó.

Xin bạn xem tiếp bài Ôi! Cái gọi là ” công nghệ giáo dục” tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)