Olympics và cuộc chiến cứu chó ở Hàn Quốc

Hiện có cuộc vận động yêu cầu cấm nuôi và mổ thịt chó nhân Thế vận hội Mùa đông ở Pyeongchang, Hàn Quốc.

(Visited 1 times, 1 visits today)