Ông Đinh La Thăng bị cảnh cáo, thôi ủy viên bộ chính trị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức “cảnh cáo” và “cho thôi giữ chức” Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 12

(Visited 1 times, 1 visits today)