Ông Đinh La Thăng bị hạ bệ, mạng XH nói gì?

Sự kiện ông Đinh La Thăng bị Đảng Cộng sản Việt Nam cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị được nhiều người bình luận trên mạng xã hội.

(Visited 1 times, 1 visits today)