Ông Đinh Thế Huynh đã hai năm không họp QH?

Trao đổi của quan chức Quốc hội với báo chí cho thấy ông Đinh Thế Huynh “đã hai năm qua không hoạt động” ở Quốc hội dù vẫn là đại biểu.

(Visited 1 times, 1 visits today)