Ông Hàn Đức Long ‘không cần xin lỗi lại’

Buổi xin lỗi được mong đợi 11 năm qua đã không diễn ra một cách trọn vẹn, nhưng ông Long nói ông ‘không đề nghị xin lỗi thứ hai.’

(Visited 2 times, 1 visits today)