Ông Hàn Đức Long ‘vui vẻ nhận’ huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Ông Hàn Đức Long, ngồi tù oan 11 năm, ‘vui vẻ nhận’ huy hiệu và tiền 30 năm tuổi Đảng do chính quyền địa phương trao tặng.

(Visited 1 times, 1 visits today)