Ông Mạnh Cường: "Tôi thích ông Donald Trump"

Ông Mạnh Cường: "Tôi thích ông Donald Trump"

Hãy nghe ông Nguyễn Mạnh Cường, 82 tuổi, cư dân Westminster, tại địa điểm bầu cử ở Westminster Christian Assembly, nói về Donald Trump!

Tường thuật của phóng viên Quốc Dũng.

Mời độc giả vào trang Facebook tại https://www.facebook.com/NguoiVietOnl… và trang mạng http://www.nguoi-viet.com/ của Người Việt để cập nhật tin tức bầu cử Mỹ.

Người Việt TV (c) 2016 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)