Ông Tập: ‘nhà lãnh đạo quyền lực nhất TQ’ sau Mao Trạch Đông

Đại hội Đảng 19 nhất trí biểu quyết ghi nhận “Tư tưởng Tập Cận Bình” vào điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

(Visited 1 times, 1 visits today)