Ông Thăng và chiếc ghế Bí thư Thành ủy TP HCM

Việc ông Đinh La Thăng bị quyết định kỷ luật và mất ghế trong Bộ Chính trị đặt ra câu hỏi về vị trí Bí thư Thành ủy TP HCM ông đang nắm giữ.

(Visited 1 times, 1 visits today)