Ông Trọng đề nghị Hội nghị Trung ương 5 ‘nhìn thẳng vào sự thật’

Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam đề nghị Trung ương “nhìn thẳng vào sự thật”, “đánh giá kỹ lưỡng những ưu điểm, những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư”

(Visited 1 times, 1 visits today)