Ông Trump dàn xếp xong vụ kiện Đại học Trump

Ông Donald Trump đã dàn xếp xong ba vụ kiện Đại học Trump với chi phí 25 triệu đôla.

(Visited 1 times, 1 visits today)