Ông Trump đe dọa tuyên bố tình trạng khẩn cấp để xây tường

Ông Trump đe dọa tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để tìm cách xây bức tường biên giới, và vẫn khẳng định Mexico sẽ chi tiền.

(Visited 1 times, 1 visits today)