Ông Trump sắp gặp ông Mitt Romney

Tổng thống đắc cử của Mỹ sắp gặp ông Romney với chủ đề có thể thảo luận về chiếc ghế ‘Ngoại trưởng’, theo giới truyền thông.

(Visited 3 times, 1 visits today)