Ông tướng, cô giáo, và UBND tỉnh Daklak: khoái quyền lực

Chính vì vậy, trong khi chúng ta cần phải hoan nghênh và bảo vệ cho sự can đảm lên tiếng phản ánh về nạn quyền lực của cô học trò Song Toàn. Thì đồng thời, cần phải lên án phê phán sự bao che, xu hướng bảo tồn – thỏa hiệp với cái xấu bằng cách kêu gọi sự “nhân văn” và “giữ lại cô giáo quyền lực”

Xin bạn xem tiếp bài Ông tướng, cô giáo, và UBND tỉnh Daklak: khoái quyền lực tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)