Orange County: Nổ tại trung tâm tâm thần, 1 chết, 3 bị thương

-Một chánh án California đảo ngược luật tự tử với sự giúp đỡ của bác sĩ
-Bão vùng Đông Bắc Mỹ làm 2 người chết
-Orange County: Nổ tại trung tâm tâm thần, 1 chết, 3 bị thương

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com.
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)