Oregon buộc các hãng bảo hiểm trả tiền phá thai

Một luật mới vừa được các dân cử tiểu bang Oregon thông qua, theo đó các công ty bảo hiểm sẽ phải trả tiền phá thai cùng các dịch vụ sinh đẻ khác cho các bệnh nhân, bất kể thu nhập của họ, tình trạng quốc tịch hay giới tính như thế nào.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)